Wad Texel

Fotoimpressie

Beschrijving

Het Wad bij Texel is een uniek stelsel van geulen en wadplaten. Bij eb vallen de wadplaten – die gescheiden worden door diepe geulen – droog. Bij het droog vallen van de wadplaten foerageren vele wad- en steltlopers op het wad door het beschikbaar komen van veel bodemdieren.

Buitendijkse (kwelder)natuurgebieden langs het wad bij Texel zijn De Schorren, de Prins Hendrikzanddijk en de Volharding. De Mokbaai is een baai ten zuiden van Texel gelegen in de Waddenzee en is tevens  onderdeel van de NP Duinen va Texel.

Zie hier voor meer informatie over Texel.