Peizerdiep

Fotoimpressie

Beschrijving

Het Peizerdiep is een rivier in het noorden van Drenthe.  De loop is van Roden (ten oosten) tot in het Hoendiep (Hoogkerk). Het is een beekdal die  zorgt voor de afwatering van de hogere zandgronden van het Drents Plateau in noordelijk richting. Het Peizerdiep wordt voornamelijk gevoed met regen- en kwelwater. Het diep ligt in een open gebied met voornamelijk graslanden, moeras en langs de oever riet.