Broekstukken

Fotoimpressie

Beschrijving

Een natuurgebied met natte kruidenrijke schrale graslanden en natte delen op veengrond (oude petgaten).  Een gebied met in delen vrij grote invloed van kwel. Ligt in het zuidelijk deel van de Onlanden ten zuiden van de Noorddijk. Onder andere dotterbloem, boterbloem en bijzondere zegge soorten komen voor.  In het voorjaar is er het geluid van baltsende veldleeuweriken te horen. Voor meer info zie Onlanden.