Ruidhorn

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Het natuurgebied ligt te noorden van Uithuizen. Een binnendijks aangelegde natuurgebied in de Emmapolder. Ruidhorn bestaat uit ondiepe plassen met zoute kwel.

Flora & Fauna

Gebruikelijke vogelsoorten zoals visdiefje, tureluur, zwarte ruiter, groenpootruiter, bosruiter, veldleeuwerik, gele kwikstaart en zilverreiger. Daarnaast diverse andere soorten waaronder ook regelmatig zeldzame (een willekeurige greep: de lachstern, de breedbekstrandloper en de morinelplevier). ’s Winters is het een rustplaats voor ganzen en steltlopers op hun trek en jagende roofvogels.