Kiersche Wijde

Fotoimpressie

 

Beschrijving

De Kiersche Wijde is een open natuurgebied met blauwgraslanden, petgaten, kleine broekbossen, rietvelden, sloten en open water. Het is onderdeel van het NP Weerribben-Wieden en gelegen ten zuiden van Wanneperveen.  Voor meer info zie NP Weerribben-Wieden.

 

Flora & Fauna

Qua bos is er wilgenbos en elzenbroekbos. In de blauwgraslanden komen zeldzame planten voor zoals Spaanse ruiter en blaasjeskruidsoorten waaronder klein blaasjeskruid en het zeer zeldzame plat blaasjeskruid.

Her gebied is het habitat voor diverse riet- en watervogels zoals de rietgors, de kleine karekiet en de waterral.

Het gebied kent een rijke libellenfauna. Zeldzame soorten zoals noordse winterjuffer, gevlekte witsnuitlibel, sierlijke witsnuitlibel, gevlekte glanslibel en Kempense heidelibel kun je er vinden. Daarnaast komt de aardbeivlinder er voor.