Eexterveld

Fotoimpressie

Beschrijving

Het Eexterveld is een heideschraalgrasland met wat reliëf. Het gebied is het brongebied van het Scheebroekerloopje (beekje in NP Drentsche Aa). In een eivormige kom met een ondoordringbare keileemlaag verzamelt het water zich. In het grasland liggen kleine natte blauwgraslandjes. Kenmerkende soorten hier zijn blauwe zegge, zwarte zegge, Spaanse ruiter en dopheide. Botanisch een interessant gebied: klokjesgentiaan, draadgentiaan, heidekartelblad, beenbreek, dwergvlas en zeldzame orchideeën. Konikpaarden en Schotse Hooglanders grazen in het gebied. De zeldzame grauwe klauwier broedt hier regelmatig. Zie hier voor meer info over NP Drentsche Aa.