De Houtwiel

Fotoimpressie

Beschrijving

Een moerasgebied boven De Westereen midden in Nationaal landschap De Noardlike Fryske Wâlden. Afwisselend natuurgebied met moeras, rietvelden, brede sloten, elzenbosjes en graslanden. Gebied wordt begraasd door Schotse hooglanders en Exmoorpony’s.

Flora & Fauna

Veel typische rietvogels broeden er, soorten zoals: roerdomp, bruine kiekendief, baardman, kleine karekiet, rietzanger en rietgors. In de winter wordt het gebied door wintergasten gebruikt zoals vele eenden- en ganzensoorten. Voorkomen otter. In het natte gebied bloeit het moerasviooltje. Waardeplant voor de zeldzame vlinder zilveren maan die er soms gesignaleerd wordt. In het najaar komen  er veel bijzonder paddenstoelen (wasplaten) voor zoals elfenwasplaat en slijmwasplaat.