Paterswoldsemeer en Hoornse Diep

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Het Paterswoldsemeer is een meer ten zuidwesten van de Nederlandse stad Groningen op de grens van de provincie Groningen en Drenthe. Het meer is inclusief het Hoornsemeer 270 ha groot. Het Paterswoldse meer is ten oosten via de schutsluis de Nijveensterkolk verbonden met het Hoornsediep, een restant van de Drentsche Aa, en daarmee met het Noord-Willemskanaal. Ten zuiden loopt de Meerweg, een verbindingsweg tussen Haren en Paterswolde.

Het Paterswoldsemeer is ontstaan in de 16e en 17e eeuw door afgraving van het veen in het gebied dat ook wel Neerwolde wordt genoemd.
In 1982 werd het Hoorsemeer verbonden met het Paterswoldse meer waardoor het nu één grote meer is. Het meer heeft een grote recreatieve functie.
Langs het Hoornse Diep loopt een smal, bochtig en schilderachtig dijkweggetje (Hoornse Dijk). Grenzend aan de dijk vinden we er natte graslanden en ruig begroeide eilandjes. Vooral in de winter is zijn de ruigere graslanden erg nat.

Flora & Fauna
In het gebied zijn de volgende vogels te waarnemen: ijsvogel, tureluur, fuut, ooievaar, grutto. Wintergasten zijn: zaagbekken, eenden en brilduikers.