Hengforderwaard

Fotoimpressie

Beschrijving

Een uiterwaardengebied met plassen en zandbanken (eilanden) met een open verbinding naar de IJssel. Parallel aan de IJssel lopen hanken (= nevengeulen langs een rivier binnen een uiterwaard). Het gebied herbergt zachthoutooibos en wilgenooibos. De graslanden in het gebied worden begraasd.

Flora & Fauna

In het gebied bevindt zich een aalscholverkolonie. Verder een verscheidenheid aan water- en oevervogels. Zie hier voor meer informatie over de IJsselvallei.