Uithuizerwad

Fotoimpressie

<volgt binnenkort >

Zie deelgebieden:

 

Beschrijving

Het natuurgebied ligt te noorden van Uithuizen. Het gebied bestaat uit een buitendijks wad-kweldergebied (kwelders Emmapolder en Rommelhoek) een binnendijks aangelegd natuurgebied Ruidhorn. Ruidhorn bestaat uit ondiepe plassen met zoute kwel.

Flora & Fauna

Gebruikelijke vogelsoorten zoals visdiefje, tureluur, zwarte ruiter, groenpootruiter, bosruiter, veldleeuwerik, gele kwikstaart en zilverreiger. Daarnaast diverse andere soorten waaronder ook regelmatig  zeldzame (een willekeurige greep: de lachstern, de breedbekstrandloper en de morinelplevier). Tijdens hoogwater komen veel wadlopers naar het Uithuizerwad. Soorten zoals lepelaar, overlopers, diverse ruiters en watersnip. ’s Winters is het een rustplaats voor ganzen en steltlopers op hun trek en jagende roofvogels. In de winter ook kans op het zien van fraters, sneeuwgorzen en strandleeuwerikken.  Op de kwelder groeit een vegetatie met zeealsem en lamsoor.