Uithuizerwad

Fotoimpressie

Zie onderstaande deelgebieden voor een fotoimpressie:

Beschrijving

Het natuurgebied Uithuizerwad ligt ten noorden van Uithuizen aan de Waddenzee. Het gebied bestaat uit een buitendijks wad- en kweldergebied (kwelders Emmapolder; kwelders Rommelhoek) en een binnendijks aangelegd natuurgebied Ruidhorn. Ruidhorn bestaat uit ondiepe plassen met zoute kwel.

Flora & Fauna

Op het wad komen vele soorten wadlopers voor.  Vooral tijdens de vogeltrek en in de winter rusten en foerageren hier de vogels in vrij grote aantallen. Soorten die voorkomen zijn lepelaars, scholeksters, groenpootruiters, bonte strandlopers, drieteenstrandlopers, rosse grutto’s, zilverplevieren, goudplevieren, kanoeten  en wulpen.  ’s Winters komen ook veel brand – en rotganzen voor.  Daarnaast zijn in de winter op de kwelders regelmatig fraters, sneeuwgorzen en strandleeuweriken te zien. Die vogels trekken weer jagende roofvogels aan zoals de slechtvalk en de kiekendief. Op de kwelder groeit een vegetatie met zeealsem en lamsoor.

Zie hier voor meer informatie over de Waddenzee.