Woldlakebos

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Het Woldlakebos is onderdeel van het natuurpark De Weerribben-Wieden. Het is een broekbos –  ontstaan na ontwatering van laagveen  –  met veel sloten, open wateren, natte delen en brede zandpaden. Het gebied is een ideaal leefgebied voor vlinders en libellen. Voor meer info zie NP Weerribben-Wieden.

 

Flora & Fauna

Het bos bestaat voor het grootste deel uit els en berk met op de oevers veel wilgenstruiken.  Veel waterplanten zoals kikkerbeet, pijlkruid, krabbescheer en witte waterkers.  langs de oever en op de wat drogere delen soorten als tormentil, wilgenroosje, kattestaart, koninginnekruid  en stijve ogentroost.

Het gebied is erg rijk aan libellen. Zeldzame soorten zoals de groene glazenmaker, gevlekte glanslibel, vuurlibel en de Kempense heidelibel zijn te zien in de zomer.  Bijzondere vlinders die soms gezien worden zijn de zilveren maan en grote weerschijnvlinder.  En de zeer zeldzame vlinder de grote vuurvlinder is niet uit te sluiten. De ringslang vindt er ook zijn habitat.