Schokland

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Het voormalig eiland Schokland ligt midden in de Noordoostpolder. Het gebied is rijk aan cultuurhistorie en natuur. Zo zijn er nog restanten van de voormalige haven te zien, alsook de voormalige vuurtoren. Qua natuur ligt op Schokland het Schokkerbos, en aan de randen natte graslanden. De natte graslanden zijn een kraamkamer voor libellen, planten, en talloze weide- en watervogels, waaronder kievitten, tureluurs en veldleeuweriken. In het Schokkerbos – aangeplant na droogvallen van de polder – komen bosvogels, een rijkdom aan paddestoelen en varens, en de zeldzame rugstreeppad voor.