De Borkeld

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Een natuurreservaat bestaande uit bos, grote heidevelden, graslanden, leemkuilen, klein deel hoogveen en een imposant jenverbesveld. Het gebied ligt in de driehoek Markelo, Rijssen en Holten. Het gebied is glooiend met als hoogste de Friezenberg. De Borkeld is tevens archeologisch reservaat (prehistorische grafheuvels en overblijfselen van nederzettingen).   

 

Flora & Fauna

In het natte gedeelte bloeit dopheide vergezeld van mooie planten zoals  klokjesgentiaan, heidekartelblad en welriekende nachtorchis.  Op de droge delen bloeit struikheide met af en toe stekelbrem en struikbrem. Voorkomen van bijzondere vogels zoals roodborsttapuit, nachtzwaluw, boomleeuwerik en grauwe klauwier.