Lauwersmeergebied (Flora & Fauna)

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Het Lauwersmeergebied is een belangrijk vogelgebied, waar veel watervogels leven, zoals lepelaars, (rosse) grutto’s, kluten en aalscholvers. Verder komen er buizerds voor en in het najaar wilde zwanen, kleine zwanen en brandganzen. Er broeden ruim honderd vogelsoorten en overwinteren elk jaar tienduizenden ganzen.

Zeldzame vogels die hier verblijven zijn:  stelkluten, lepelaars en grauwe franjepoten. Een andere bijzondere broedvogel in het gebied is de zeearend.

Door de wisselende samenstelling van de bodem en een gradiënt van brak  naar zoet water groeien er veel verschillende soorten planten in het Lauwersmeergebied. In het noorden kom je voornamelijk zand tegen, in het zuiden zware klei. In het noorden groeien planten die ook voorkomen in duinvalleien, zoals parnassia, rond wintergroen, zomerbitterling  en verschillende soorten orchideeën. Zeldzame orchideeën als honingorchis en Friese muggenorchis komen er voor.  De klei in het zuiden biedt plaats aan riet, watermunt, wolfspoot en gele lis. Op de meer brakke plaatsen komen zilte rus en zeeaster voor.

Voor meer info Lauwersmeer NP zie hier.