Aersoltweerden

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Aersoltweerden is een uiterwaard van de IJssel. Het natuurgebied ligt ten zuiden van het dorp Zalk en gaat aan de noordkant , gescheiden door een water, over in de Bentinkswellen. Het gebied bestaat uit kruidenrijke graslanden, plassen en een nevengeul van de IJssel  loopt door het gebied.

Buitendijks is er een plasdrasgebied voor vogels en diverse soorten vogels broeden er.