De Strubben-Kniphorstbosch

Fotoimpressie

Beschrijving

De Strubben-Kniphorstbosch is een natuurgebied in het NP Drentsche Aa met naast bos en heide, open delen als restant van vroegere zandverstuivingen en bijzondere eikenbosjes.  Deze lage en grillig gevormde bosjes op de overgang van de es van Schipborg naar de heide heten strubben. Deze knoestige eikenbomen zijn grillig en laag van vorm. Vroeger werden jonge eikenboompje door vee weg geknaagd en mede door de houtkap kregen de eiken geen kans om verder uit te groeien. Stobben (ofwel ‘strubben’) bleven daardoor over. Daar ontleend het gebied zijn naam aan. Toen het vee en de houtkap verdween konden vanuit het wortelsysteem nieuwe takken groeien rondom de oorspronkelijke stam. Het gebied is een archeologisch reservaat met grafheuvels, karrensporen, hunebedden en een galgenheuvel. Zie hier voor meer info over NP Drentsche Aa.