Oeverlanden en Westeroevers

Fotoimpressie

Beschrijving

De Oeverlanden is een vogelbroedreservaat/natuurgebied.  Het is een  blauwgrasland met weidevogels (soorten als  wulp, grutto, tureluur, scholekster en kievit).  Ligt ten zuiden van het Meppelerdiep. Westeroevers is teven een natuurreservaat wat naast De Oeverlanden ligt bij het gehucht Baarlo.