Klutenplas

Fotoimpressie

Beschrijving
De Klutenplas bij Den Andel is een binnendijks brak watergebied. Aangelegde schelpenstrandjes moeten de broedomstandigheden voor de plevieren en sterns verbeteren. Via een gemaal wordt zout water binnen gelaten en ontstaat een overgangsgebied tussen zout en zoet water. Tevens kan er met het waterpeil gefluctueerd wat ten goede komt aan de foerageermogelijkheden (slikoevers) voor de vogels en ontwikkeling van brakke vegetaties.

Fauna & Flora

Broedvogels zoals kluut, scholekster, kokmeeuw, noords stern en visdief. Ander gasten zijn zwarte ruiter, lepelaar, groenpootruiter, smient, bergeend en wintertalingen. Qua planten een vegetatie met zeeaster, zeekraal, kweldergras en zeealsem.