Veluwemeerkust

Fotoimpressie

 

Beschrijving

De Veluwemeerkust – tussen Harderwijk en Nunspeet –  is een weids gebied met bloemrijke weilanden. Door aanvoer van kwelwater afkomstig van de Veluwe is het een vochtig gebied. Daarnaast zijn er beken die tevens zorgen voor watertoevoer zoals de Bulsinkbeek en de Hiedensebeek (langste beek van de Veluwe).  Het gebied is de overgang van de bossen van de Veluwe naar het Veluwemeer.  Voor inpoldering lag hier de Zuiderzee.

Oostelijke gelegen van de Hierdense beek vind je één van de grootste essenhakhoutbossen van Nederland – genaamd de Bloemkampen.

Zie ook: Veluwemeer

 

 

Flora & Fauna

Voorjaarsbloemen zoals de echte koekoeksbloem, de riet- en vleeskleurige orchis en zonnedauwsoorten.