Brandemeer

Fotoimpressie

Beschrijving

De Brandemeer is een laagveen- en moerasgebied en ligt ten zuidwesten van Wolvega. Het gebied bestaat uit rietkragen, petgaten, graslanden en kleine moerassig bossen. Het gebied wordt aan de noordwestkant begrens door het riviertje de Tjonger.