Quarantaine, Normerven, Stroe

Fotoimpressie

Beschrijving

Quarantaine (wad), Westerland (wad), Normerven en Stroe (wad) zijn buitendijkse deelgebieden op het wad langs de noordwestkant van het voormalige eiland Wieringen. Normerven is een buitendijkse hoogwatervluchtplaats voor wadvogels.