Rottige Meente

Fotoimpressie

Beschrijving

De Rottige Meente is een natuurreservaat op de grens van Friesland en Overijssel. Het is ontstaan door vervening.  Het gebied ligt met te noorden van NP Weerribben. De Rottige Meente is een bijzonder natuurgebied dat samen met de Overijsselse Weerribben en Wieden deel uitmaakt van één van de grootste Europees laagveenmoerassen. Door het gebied loopt het riviertje ‘De Scheene’. Het gebied bestaat uit petgaten, bloemrijke graslanden, trilvenen en rietlanden.

Flora & Fauna

De zeldzame groenknolorchis is er te vinden. Daarnaast komen er bijzondere diersoorten voor zoals de grote vuurvlinder en de otter.