Rottige Meente

Fotoimpressie

 

Beschrijving

De Rottige Meente is een natuurreservaat op de grens van Friesland en Overijssel. Het is ontstaan door vervening.  Het gebied ligt met te noorden van NP Weerribben. De Rottige Meente is een bijzonder natuurgebied dat samen met de Overijsselse Weerribben en Wieden deel uitmaakt van een van de grootste Europees laagveenmoerassen. Door het gebied loopt een riviertje: de Scheene. Het gebied bestaat uit petgaten, bloemrijke graslanden, trilvenen en rietlanden.

 

Flora & Fauna

De zeldzame groenknolorchis is er vinden. Bijzondere plant- en diersoorten zoals de grote vuurvlinder en otter komen er voor.