Weeringsbroeken

Fotoimpressie

Beschrijving

Veenweiden, grasland en enkele houtwallen liggen in de Weeringsbroeken. In de natte delen van het gebied zijn dotterbloemweiden te vinden. Door het gebied stroomt de Gouw. In het gebied ligt de Beelestukken: een wat minder nat gebied met houtwallen waar vogels zoals roodborsttapuit, kneu, paapje en boompieper te zien zijn. In het vroege voorjaar ook geregeld de tapuit war te nemen. In het natte gedeelte bloeien de dotterbloem, grote boterbloem, waterviolier en kleine valeriaan. Voor meer info zie Onlanden.