Lauwersoogbos en Marnewaard

Fotoimpressie

Beschrijving

Het gebied bestaat uit bos, struiken, orchideeënvelden en uitgestrekte graslanden. Gebied ligt in het Groningse deel van het NP Lauwersmeer.

Marnewaard: Vlak achter de zeedijk (noordelijk deel Marnewaard) is er sprake van zoute kwel waardoor er zoutminnende planten zoals zeeasters voorkomen. Hier rusten in het natte deel ook verschillende soorten steltlopers. De Marnewaard is is in gebruik als militair oefengebied. Het bestaat naast uitgestrekte graslanden en kleine plassen, ook uit struikachtige delen en kleine bossen. Qua struiken gaat het om besdragende soorten zoals vlier, meidoorn, liguster en duindoorn. Het gebied trekt roofvogels zoals buizerd, havik en kiekendieven aan.

Lauwersoogbos: In het Lauwersoogbos zijn orchideeënvelden te vinden. Op die velden komen orchideeënsoorten voor zoals rietorchis, grote keverorchis, moeraswerpenorchis en zelfs enkele exemplaren van de honingorchis. Daarnaast bijzondere soorten zoals parnassia, duizenguldenkruid, rond wintergroen  en zomerbitterling. Met name het veld genaamd ‘Land van Juffrouw Ali’ is botanisch bijzonder met veel bijzondere planten. Verder komen er verschillende boomsoorten (o.a. populier en sitkaspar) voor en struiken zoals zoals liguster,meidoorn en hondsroos. Deze bessen worden in het najaar graag gegeten door trekvogels. Het gebied herbergt diverse bosvogels en in het voorjaar is er regelmatig de wielewaal te horen. Voor meer info Lauwersmeer NP zie hier.