Lauwersoogbos en Marnewaard

Fotoimpressie

<foto’s volgen later>

 

Beschrijving

Een gebied rijk aan roofvogels zoals havik, buizerd en kiekendieven.
Vlak achter de zeedijk (noordelijk deel Marnewaard) is er sprake van zoute kwel waardoor er zoutminnende planten zoals zeeasters voorkomen.  Hier rusten ook verschillende soorten steltlopers. In het Lauwersoogbos zijn orchideeënvelden te vinden.  Een botanisch bijzonder gebeid is het Land van juffrouw Ali. Een klein natuurgebied met in mei en juni vele paarsbloeiende orchideeën (met name rietorchis). Later in de zomer bloeit er ook de Moeraswespenorchis. De zeer zeldzame honingorchis komt in kleine aantallen. In het voorjaar ziet het geel door bloeiende ratelaars.  In het noordelijk deel van de Marnewaard achter de zeedijk is er sprake van zoute kwel waardoor er zoutminnende planten zoals zeeasters voorkomen.  Hier rusten soms verschillende soorten steltlopers.

Voor meer info Lauwersmeer NP zie hier.