Reestdal

Fotoimpressie

Beschrijving
De Reest is de grensrivier tussen Drenthe en Overijssel. Traag stromende en flink slingerende beek tussen Meppel en Dedemsvaart. In het unieke dal van de Reest liggen landgoederen, diverse heideveldjes, bossen, beekdalgraslanden en karakteristieke boerderijen. Mooie heidevelden zijn: de Wildenberg, de Meeuwenplas en het Nolderveld.  Gebied heeft kwelwater wat gunstig is voor natte hooilanden.

Flora & Fauna
Allerlei oeverplanten zoals lisdodde, kattenstaart, tandzaad en waterweegbree. Op de natte graslanden bloeit in het voorjaar echte koekoeksbloem en moeraskartelblad. In het dal komen veel ooievaars voor.