Makkumersúdwaard

Fotoimpressie

Beschrijving

De Makkumersúdwaard is de middelste zandplaat van de Makkumerwaarden. Zie hier voor meer informatie over Makkumerwaarden.

Flora & fauna

In de rietpolders domineert in het vroege voorjaar de gele kleur van de gewone dotterbloem. Later in het voorjaar bloeien ook de orchideeën.  Kruiden zoals koninginnekruid, moerasspirea en moerasmelkdistel doen het goed in de kruidachtige vegetaties. In het relatief ondiepe water voor de Makkumersúdwaard zwemmen soms grote aantallen knobbelzwanen en kleine zwanen.