Vreugderijkerwaard

Fotoimpressie

Beschrijving: 

De Vreugderijkerwaard is een uiterwaard met nevengeul aan de rivier de IJssel bij Zwolle, ten oosten van het dorpje Zalk.  Het is een rivierenlandschap met wisselende waterstanden en stroming en de hierbij behorende dynamiek in planten- en diersoorten.  De Vreugderijkerwaard is uniek vanwege deze stroomdalflora.  Door stroming en zandafzet ontstaan er ook zandduinen langs de rivier. Op deze rivierduinen vind je planten zoals bevertje, sikkelklaver en de zeldzame blauwe bremraap.

Flora & Fauna:

Het hele jaar vinden we er grote aantallen vogels. In het voor- en najaar verblijven er kievieten, kemphanen, grutto’s, tureluurs en andere steltlopers.  Bijzondere vogels die hier broeden zijn kwartelkoning, kluut en zwarte stern. Jagende bruine kiekendieven boven de uiterwaarden. Regelmatig vliegt er een zeearend over. In de winter zie je duizenden kol- en brandganzen langs de rivier. Zie hier voor meer informatie over de IJsselvallei.