Vreugderijkerwaard

Fotoimpressie

 

Beschrijving: 

De Vreugderijkerwaard is een uiterwaard met nevengeul aan de rivier de IJssel bij Zwolle, ten oosten van het dorpje Zalk.  Momenteel (2015) wordt er in Vreugderijkerwaard gewerkt om meer ruimte te geven voor de rivier de IJssel (het verleggen van een dijk).  Het gebied is in eigendom en beheer van Vereniging Natuurmonumenten en is een prachtig rivierenlandschap met wisselende waterstanden en stroming en de hierbij behorende dynamiek in planten- en diersoorten.

Flora & Fauna:

 Het hele jaar vinden we er grote aantallen vogels. In het voor- en najaar verblijven er kievieten, kemphanen, grutto’s, tureluurs en andere steltlopers.  Bijzondere vogels die hier broeden zijn kwartelkoning, kluut en zwarte stern. Jagende bruine kiekendieven boven de uiterwaarden. In de winter zie je duizenden kol- en brandganzen langs de rivier. Zie voor meer info IJsselvallei.