Zuidlaardermeergebied

Fotoimpressie

Beschrijving

In het gebied ligt het Zuidlaardermeer . Een meer in de provincie Groningen ten noorden van het dorp Zuidlaren met fraaie oeverwallen. Het wordt gevoed door het riviertje de Hunze. Langs het gebied liggen natte hooilanden en polders met een grote aantrekkingskracht voor vogels. Voor meer info en foto’s zie de deelgebieden hieronder:

Flora & Fauna

Weidevogels broeden in beide polders. Daarnaast kunnen er zwarte sterns een witwangsterns broeden.  Andere bijzondere water- en rietvogels die gezien kunnen worden zijn geoorde futen, zomertalingen, watersnippen, steltkluten, rietzangers, gele kwikstaarten en blauwborsten. Tevens broedgebied voor de zeearend.