Piccardhofplas

Fotoimpressie

Beschrijving

De Piccardhofplas is van oorsprong een kleine recreatieplas. Rond 1958 werd op deze plek zand gewonnen werd voor de aanleg van de nabij gelegen snelweg A7. De plas heeft toen zijn huidige omvang gekregen. De plas is genoemd na het aangrenzende volkstuincomplex Piccardhof. Natuurmonumenten is grotendeels eigenaar van de plas en de aangrenzende natuuroevers.

De plas is diep (zo’n 30 meter). Door de diepte en de aanwezige zoute kwel vriest de plas moeilijk dicht. De plas is een ecologische verbindingsroute tussen de Onlanden en het Paterswoldsemeer.

Flora & Fauna
Diverse watervogels komen voor. In en om de plas overwinteren vogels zoals de smient, wintertaling, grote zaagbek, nonnetje, kuifeend, pijlstaart, wilde zwaan en slobeend. De Piccardhofplas wordt vooral gebruikt als foerageergebied. In de diepe plas leven bijzondere soorten zoals de rivierdonderpad, de Amerikaanse rivierkreeft en de kleine modderkruiper.