Snegelstukken

Fotoimpressie

Beschrijving

Ligt in zuidwestelijk deel van de Onlanden. Gebied ten zuiden van de Zuiderdijk. Broedgebied veldleeuweriken en regelmatig veel reeën. Voor meer info zie Onlanden.