’t Hemrik

Fotoimpressie

 

Beschrijving

’t Hemrik is een klein natuurgebied ten zuidwesten van het dorp Haren (Groningen). Het gebied bestaat grotendeels uit moerasbos, en daarnaast uit grasland. Op de natte ondergrond groeien diverse zeggesoorten alsook moeraskartelblad. In het gebied komen daarnaast veel moerassprinkhanen voor.