Elper Westerveld

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Ten westen van het dorp Elp ligt het heideterrein Elper Westerveld. Het natuurgebied bestaat voor een groot deel uit heide, met daarnaast grillig eikenbos en jeneverbesstruiken. Een deel van de heide is relatief nat.

 

Flora & Fauna

Schoonebeker heideschapen en Schotse Hooglanders begrazen het natuurgebied. Qua planten komt er muizenoor, biggenkruid, grasklokje en hondsviooltje voor. In de zomermaanden kunnen de bruine vuurvlinder en de zeldzame kommavlinder er gezien worden.