Jarrens, Middelvennen en Bolmert

Fotoimpressie

Beschrijving

In dit gebied van de Onlanden liggen de polders (en waterbergingsgebieden) Jarrens, Middelvennen en Bolmert. Het gebied ligt ten zuidwesten van het Leekstermeer. De grote plassen trekken veel vogels aan. In de Middelvennen staan in het nazomer vaak groepen lepelaars te rusten. In  deze periode wordt hier soms de visarend en de reuzenstern gezien. Tevens foerageren er grote zilverreigers. Voor meer info zie Onlanden.