Beekhuizerzand

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Het Beekhuizerzand is een uniek stuifzandgebied op de Noord-Veluwe ter grootte van ongeveer 200 hectare. Het natuurgebied is glooiend, heel open met enkele vliegdennen. Aan de randen van het zandgebied bevinden zich bossen waarin de grove den het meest voorkomt.  Extreme temperatuursverschillen in het gebied zorgen ervoor dat flora en fauna erg specifiek is.

Flora & Fauna

Korstmossen en de zandhagedissen zijn typerende soorten voor de stuifzanden. Qua vogels zijn de de zeldzame duinpieper en nachtzwaluw soms te zien. Verder komen er onder meer de boomleeuwerik, veldleeuwerik, geelgors, boompieper, zwarte mees en de kuifleeuwerik voor.