Kuinderbos

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Het Kuinderbos is het grootste aaneengesloten bos in de Noordoostpolder (Flevoland), gelegen ten westen van het dorp Kuinre. Het bos ligt op de voormalige bodem van de Zuiderzee. In het bos liggen restanten van de eerste burcht van Kuinre.

Het Kuinderbos is een gevarieerd loof- en naaldbos, met diverse vennen, waaronder de Kuinderplas.

Flora & Fauna

In het bos leven diverse vlinders en er ligt ook een libellenreservaat in het gebied. Het bos herbergt daarnaast vele soorten vogels, waaronder nachtegalen. Het kuinderbos heeft een gevarieerde vegetatie. Door het voorkomen van zure en kalkrijke grond, groeien er veel diverse varens.