Koningslaagte

Fotoimpressie

Beschrijving
Koningslaagte is een streek aan de noordkant van de stad Groningen.  Het is een weidegebied op kleigrond. Gebied herbergt nog oude meanders van de voormalige rivier de Hunze.  Het natte gebied is erg in trek bij weidevogels (grutto, kemphaan, kievit) en eenden.