Drieteenstrandloper

Onderstaande foto’s zijn gemaakt op het strand langs de Hondsbossche Zeewering.