Lieverderbosch

Fotoimpressie

Beschrijving

In de kop van Drenthe bij Lieveren ligt het Lieverderbosch. Het Lieverderbosch (of Lieverder Noordbos) ligt in het beekdal.  Het bos is relatief oud met ingesloten stoken nat grasland. In het gebied komt vruchtbare en zeldzame potklei voor.

Flora & Fauna

Karakteristiek voor het Lieverderbosch zijn de varens (vooral adelaarsvaren) in de ondergroei.  Verder veel oude eiken met grillige vormen als resultaat van hakhoutbeheer uit vroegere tijden.  Op de schaduwrijke delen in het bos groeit het bijzondere plantje boswederik. De struiklaag wordt gevormd door hazelaar, hulst en lijsterbes.  In het bos bosvogels zoals de boomkruiper, boomklever en de grote bonte specht. Relatief veel vlindersoorten.