Overijsselse Vecht

Fotoimpressie

Beschrijving

De Overijsselse Vecht is een regenrivier die zijn monding heeft in het Zwarte Water en haar oorsprong in Duitsland (Münsterland). De rivier meandert flink met nog oude Vechtarmen en op bepaalde delen zijn rivierduinen ontstaan. Langs de rivier bevinden zich op de lagere gedeelten hooilanden, relatief grote boscomplexen met soms zandduinen (zoals de Junnerbelten en de Beerzerbulten) en meerdere landgoederen. Bij de stuw bij Junne is een vistrap.

Daarnaast zijn er nog bijzondere stroomdalgraslanden te vinden (Junner Koeland is het Arriër Koeland).  Een kleinschalig landschap met droge, schrale graslanden, rivierduintjes (ontstaan door het buiten de oevers treden van de Vecht), kleine bosjes en gemend bos.

Flora & Fauna

Waar de Vecht in het Zwarte Water mondt komt de zeldzame wilde kievitsbloem voor. Verder bloeien er zeldzame soorten zoals de lange ereprijs en de steenanjer.  Verder komt de de bijzondere en voornamelijk ’s nachts actieve knoflookpad er voor.