Overijsselse Vecht

Fotoimpressie

Beschrijving

De Overijsselse Vecht is een regenrivier die zijn monding heeft in het Zwarte Water en haar oorsprong in Duitsland (Münsterland). De rivier meandert flink met nog oude Vechtarmen en op bepaalde delen zijn rivierduinen ontstaan. Langs de rivier bevinden zich op de lagere gedeelten hooilanden, relatief grote boscomplexen met soms zandduinen (zoals de Junnerbelten en de Beerzerbulten) en meerdere landgoederen.  Bij de stuw bij Junne is een vistrap.

Flora & Fauna

Waar de Vecht in het Zwarte Water mondt komt de zeldzame wilde kievitsbloem voor. Verder komen de zeldzame soorten zoals lange ereprijs en steenanjer voor.