Hooilandjes Reitdiep

Fotoimpressie

Beschrijving

Ten oosten van het Reitdiep in het noorden van de stad Groningen (bij Zernike) liggen kleine hooilandjes en een uitgegraven poel.  Naast het voorkomen van zeldzame plantensoorten zoals parnassia en verschillende orchideeën zijn er ook veel akkerplanten ingezaaid.  In de poel komen kikkers, salamanders en padden voor.