Archemerberg

Fotoimpressie

 

Beschrijving

De Archemerberg is een heuvel ten zuiden van Ommen nabij het gehucht Archem en is onderdeel van een stuwwal ontstaan in de voorlaatste ijstijd. De Archemerberg is een heuvelachtig natuurgebied met vooral bos en heide. Ten zuiden van de Archemerberg ligt de Lemelerberg. Op de heide broeden roodborsttapuiten, boompiepers, veldleeuweriken en boomleeuweriken.