Kollumerwaard

Fotoimpressie

 

Beschrijving

De Kolummerwaard herbergt een afwisseling van biotopen; rietvelden, jonge bossen (Zomerhuisbos, Diepsterbos), moerassen en graslanden en open water. In de bossen vooral boomsoorten als populier, abeel, els en wilg. In de bossen broeden diverse bos- en zangvogels waaronder wielewaal, fluiter en matkop. het riet herbergt het baardmannetje, snor en kleine karekiet. Grote kuddes Konikpaarden en Schotse Hooglander komen er voor Rietvelden op de Zoutkamperplaat trekt roofvogels aan. Met name buizerd, bruine kiekendief en torenvalk. Ook broedt er al een paar jaar een zeearend paar.

Voor meer info Lauwersmeer NP zie hier.