Rommelhoek

Fotoimpressie

Beschrijving

De Rommelhoek is een klein kweldergebied op de grens van Eemshaven en Emmapolder.

Flora & Fauna

Op het wad bij de Rommelhoek grote aantallen steltlopers als scholeksters, bonte strandlopers en regenwulpen.  In de wintermaanden ook soorten zoals de frater, de strandleeuwerik en de sneeuwgors. Tevens rijk aan ganzen in de winter.