Waalsdorpervlakte

Fotoimpressie

 

Beschrijving

De Waalsdorpervlakte is een vlakte in het duingebied Meijendel bij Den Haag. In de Tweede Wereldoorlog werden op die plek door de Duitsers verzetsstrijders ter dood gebracht. De Waalsdorpervlakte is daarom een belangrijke Nederlandse herdenkingsplaats van de oorlog. Op de vlakte staat een monumentale klok: de Bourdonklok die tijdens Dodenherdenking wordt geluid. Het gebied wordt ook gebruikt voor de waterwinning. Vanaf de paden zijn de infiltratieputten soms zichtbaar.

Het gebied krijgt de ruimte (natuurlijke procesgang) om te verstuiven. Doordat verstuiving van zand niet meer wordt tegen gehouden kan  kalkloos oud duinzand aan de oppervlakte komen. Het gebied wordt daardoor steeds meer  een karakteristiek duinlandschap met de daarbij horende verschillende vegetaties rijk an planten- en dierensoorten.

Flora & Fauna
Konijnen komen er nog in overvloed voor die tevens helpen om het landschap open te houden. De vos is ook een vaak geziene soort. Rijk aan vlinders en libellen.

Wat vogels betreft komende de volgende soorten vaak voor: bosvogels zoals Ransuil, Grote Lijster, Kleine Bonte Specht, Groene Specht en Glanskop. In het vrij open duinlandschap zie je vooral de volgende soorten : Boomleeuwerik, Braamsluiper, Sprinkhaanzanger, Nachtegaal, Gekraagde Roodstaart, Roodborsttapuit, Boompieper, Boomleeuwerik en Goudvink.

Het duinlandschap bestaat uit een wat open structuur met lage begroeiing; ook wel grijze duinen genoemd. Daarnaast zijn er uitgestrekte velden met duindoorn.