Besthmenerberg en -ven

Fotoimpressie

 

Beschrijving

De Besthmenerberg is een stuwwal die is ontstaan in de laatste ijstijd gelegen in een afwisselend landgoedbos en is 32m hoog. Het gebied bestaat uit gemend bos, vennen en op de heuvel ligt heide. In het bos liggen drie vennen, genaamd de Besthmenerven, het Zeesserven, en het Dode Ven.

 

Flora & Fauna

Het gebied herbergt diverse bosvogels, en in de vennen broeden dodaarzen. Langs de vennen komen zeldzame soorten voor zoals lavendelheide, kleine veenbes en veenbloembies.