Lettelberter Petten

Fotoimpressie

Beschrijving

De Lettelberter Petten ligt ten noorden van het Leekstermeer en is tussen 1900 en 1920 ontstaan door het afgraven van veen. De gaten zijn inmiddels dichtgegroeid en is er een elzenbroekbos  ontstaan. In de herfst en winter relatief rijk aan paddenstoelen. Gebied is onderdeel van het grote natuur- en waterbergingsgebied de Onlanden. Voor meer info zie Onlanden.