Lettelberter Petten

Fotoimpressie

 

De Lettelberter Petten ligt ten noorden van het Leekstermeer en zijn tussen 1900 en 1920 ontstaan door het afgraven van veen. De gaten zijn inmiddels dichtgegroeid en is er een elzenbroekbos  ontstaan.  Gebied is onderdeel van het grote natuur- en waterbergingsgebied de Onlanden.