Friesche Veen

Fotoimpressie

Beschrijving

Het Friesche Veen (ook soms Friese Veen genoemd) ligt op de grens van Drenthe en Groningen en bestaat uit moerasbos, rietland en open water. Het open water is in de eerste helft van de negentiende eeuw ontstaan door afgraven van het veen waardoor petgaten ontstonden. De legakkers (grasland die de petgaten van elkaar scheiden) zijn grotendeels verdwenen waardoor er steeds meer open water ontstond.

Flora & Fauna

In het riet de gebruikelijke vogels zoals rietgors, rietzanger, blauwborst en kleine karekiet. Verder de nodige watervogels. Bijzonder is de grote aalscholverkolonie die er aanwezig is. Het moerasbos bestaat  grotendeels uit elzenbroekbos.