Koaiwaard

Fotoimpressie

 

Beschrijving

De Koaiwaard is de meest zuidelijke plaat  van de Makkumerwaarden. Het bestaat uit een open middengedeelte, omringd door rietzomen en een dicht wilgenbos. Zie hier voor meer informatie over Makkumerwaarden.

Flora & fauna

Vogels zoals:  krakeend, knobbelzwaan, bergeend, slobeend, blauwe reiger, waterral, blauwborst, baardmannetje en snor. De visarend laat zich hier soms ook zien.  In het vroege voorjaar kleurt het middendeel geel door de gewone dotterbloem waarna het meer geel/paars wordt door de bloeien van de grote ratelaar, de echte koekoeksbloem en orchideeënsoorten (vleeskleurige orchis en gevlekte rietorchis).