Dwingelderveld (NP)

Fotoimpressie

Voor meer foto’s zie:

Beschrijving

Dwingelderveld is een nationaal park in het zuidwesten van Drenthe.  Het Dwingelderveld is een groot nat heide- en bosgebied in het zuidwesten van Drenthe. In dit uitgestrekte natuurgebied liggen de Dwingelose Heide en de Kraloëerheide. De natte heide is één van de grootste van West-Europa. Verder een afwisseling van natte slenken en de droge zandruggen. Het gebied telt talloze vennen en veenmoerasjes zoals Koelevaartsveen en het Holtveen. Verder is er stuifzand met jeneverbesbosjes. Bijvoorbeeld Lheebroekerzand en Lheederzand. Aan de rand van het gebied liggen schilderachtige esdorpen zoals Ruinen, Ansen en Dwingeloo.

Flora & Fauna

In de natte gedeelte komen bijzondere planten en dieren voor, zoals veenmossen, beenbreek, klokjesgentiaan, liggende vleugeltjesbloem, stekende wolfsklauw en lavendelheide. En in het gebied komt de zeer zeldzame waterlobelia voor.  Op de hogere gedeelten vinden we kraaiheide, struikheide, valkruid en guldenroedes (late en echte). In de schaduw van de bossen vinden we soorten zoals dalkruid, brede wespenorchis, dennenorchis, zevenster en de salomonszegel.  In het gebied komen vele varensoorten voor.

In de vennen broeden de dodaars en zie je lepelaars zitten.  Op de heide zie je de roodborsttapuit en boomleeuwerik. Roofvogels zoals de wespendief, havik, buizerd, boomvalk en sperwer.  En de majestueuze kraanvogel kan er soms gezien worden.