Dannemeer

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Deelgebied ’t Roegwold. Dannemeer is een groot veenmoeras tussen het Slochterdiep en het Schildmeer. Het centrale hart van ’t Roegwold.  In het water liggen veel boomstronken die aan de oppervlakte zijn gekomen door afgravingen in het veen. In gebied leven veel riet- en moerasvogels.  (meer info ’t Roegwold)